Κριθαρι 0,14€/κιλο Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χαλβατζά και στη Βιοτεχνία «Ζωοτροφές Οιχαλίας»

Η Βιοτεχνία «Ζωοτροφές Οιχαλίας» παρέχει την δυνατότητα προκαταβολής στους παραγωγούς στα 0,18 ευρώ για το σκληρό σιτάρι, στα 0,12 λεπτά

Περισσότερα