μειώνεται η ελάχιστη στρεμματική απόδοση για τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης για την περίοδο 2020 στο βαμβάκι, κατά 30%

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021  Γ. Οικονόμου: Στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό των Ελλήνων Βαμβακοπαραγωγών   Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Περισσότερα

Κριθαρι 0,14€/κιλο Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χαλβατζά και στη Βιοτεχνία «Ζωοτροφές Οιχαλίας»

Η Βιοτεχνία «Ζωοτροφές Οιχαλίας» παρέχει την δυνατότητα προκαταβολής στους παραγωγούς στα 0,18 ευρώ για το σκληρό σιτάρι, στα 0,12 λεπτά

Περισσότερα