Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
Δημοτικα

Υποβολή Προτάσεων του Δήμου για ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Υποβολή Προτάσεων του Δήμου Λοκρών για ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο Δήμος Λοκρών υλοποιώντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δημοτικής αρχής
του κατέθεσε ολοκληρωμένες προτάσεις στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του
Υπουργείου Εσωτερικών, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω αναπτυξιακή τροχιά
του Δήμο μας.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Λοκρών έχει καταθέσει στο Πρόγραμμα τις παρακάτω
προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 12.697.626,70 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
(15.475.777,11 ευρώ με Φ.Π.Α.):

−         *Πρόσκληση ΑΤ01:* ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Υποδομές ύδρευσης», κατατέθηκε την 07.10.2020 (αριθμ πρωτ. 18780) η
πρόταση: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακών Υδρομετρητών και Συστήματος
Αυτόματης Καταμέτρησης του Δήμου Λοκρών», με προϋπολογισμό 3.979.700 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. (4.897.628 ευρώ με Φ.Π.Α.). Η πρόταση έχει εγκριθεί με την υπ’
αριθμ. 18780/14.12.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

−       *Πρόσκληση ΑΤ02:* ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» κατατέθηκε την 25.01.2021 (αριθμ
πρωτ. 1284) η πρόταση «Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Βιολογικών Λυμάτων στην
Περιοχή της Ενότητας Μαλεσίνας» συνολικού προϋπολογισμού 1.122.000 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α.

−       *Πρόσκληση ΑΤ03*: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»,
κατατέθηκε την 14.05.2021 (αριθμ πρωτ. 8376) η πρόταση «Βελτίωση
ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας σε υποδομές ύδρευσης του
Δήμου Λοκρών», συνολικού ποσού προϋπολογισμού 667.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
(827.080 με Φ.Π.Α.).

−               *Πρόσκληση ΑΤ04:* ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ
ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», κατατέθηκε την 13.01.2021 (αριθ. Πρωτ. 585) η
πρόταση «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων – Εξοπλισμός διαχείρισης οργανικών
απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 1.079.406,66 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α..(1.338.464,26
€ με Φ.Π.Α.)

−       *Πρόσκληση ΑΤ05:* ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπτυξη
της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία», κατατέθηκε την 31.12.2020 (αριθ,. Πρωτ.
23998) η πρόταση «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Λοκρών», με
προϋπολογισμό 1.605.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (1.990.200 ευρώ με Φ.Π.Α.).

−       *Πρόσκληση ΑΤ07:* ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος
των Δήμων», κατατέθηκαν δύο (2) προτάσεις: α) Πρόταση: «Αξιοποίηση του
κτιριακού αποθέματος των Δήμων Αποπεράτωση & διαμόρφωση Δημοτικού κτιρίου
σε γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας Αταλάντης» που κατατέθηκε την
05.05.2021 (αριθμ. πρωτ. 7705) συνολικού ποσού προϋπολογισμού 548.073 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. (679.610,52 ευρώ με Φ.Π.Α.) και β) Πρόταση: «Ολοκλήρωση και
λειτουργική αναβάθμιση κτιριακών υποδομών ΕΠΑΛ Αταλάντης – κατασκευή
βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και γηπέδου 5×5» που κατατέθηκε
την 11.06.2021 (αριθμ. πρωτ. 12002) συνολικού ποσού προϋπολογισμού
1.693.548,39 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (2.100.000 ευρώ με Φ.Π.Α.).

−       *Πρόσκληση ΑΤ08:* ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΜΕ
ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την
ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό
– τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας,
προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της
πανδημίας του κορωνοιού COVID-19», έχει κατατεθεί την 31.03.2021 (αριθμ.
πρωτ. 5623) η πρόταση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Λοκρών» συνολικού
προϋπολογισμού 534.350 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (662.594 ευρώ με Φ.Π.Α.).

−         *Πρόσκληση ΑΤ09:* ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία –
Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια», κατατέθηκε την 05.03.2021
(αριθμ. Πρωτ. 4006) η πρόταση «Ωρίμανση έργων και δράσεων του Δήμου Λοκρών
για  την υλοποίηση του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης» συνολικού ποσού
προϋπολογισμού 581.282,6 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (720.790,44 ευρώ με Φ.Π.Α.). Η
πρόταση προβλέπει ίδια συμμετοχή ύψους 81.282,6 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
(100.790,44 ευρώ με Φ.Π.Α.).

−                  *Πρόσκληση ΑΤ10:* ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία,
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών
ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», με δύο
(2) προτάσεις (υποέργα): α) «Προμήθεια κουφωμάτων σχολικού κτιρίου 2ου
Δημοτικού Αταλάντης Δήμου Λοκρών.» με προϋπολογισμό 171.176,0 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. (212.258,24 ευρώ με Φ.Π.Α.) και β) «Συντήρηση – Επισκευή σχολικών
συγκροτημάτων 2ου Δημοτικού και Γυμνάσιου -Λυκείου Αταλάντης Δήμου Λοκρών»
με προϋπολογισμό 143.000,0 ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.. (177.320,0 ευρώ με Φ.Π.Α.). Η
πρόταση έχει κατατεθεί την 31.05.2021 (αριθμ. πρωτ. 10236) και έχει
συνολικό ποσό  προϋπολογισμό 314.176,0 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (389.578,24 ευρώ
με Φ.Π.Α.).

−                  *Πρόσκληση ΑΤ11:*  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ποιότητα ζωής
και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο
«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός
έλεγχος)» κατατέθηκε την 21.04.2021 (αριθ. Πρωτ. 7081) η πρόταση «Δράσεις
για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στο Δήμο Λοκρών», με
προϋπολογισμό 33.602,04 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (41.663,53 ευρώ με Φ.Π.Α.).

−         *Πρόσκληση ΑΤ12:* ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» έχει κατατεθεί την 25.05.2021 (αριθ.
Πρωτ. 9232) πρόταση με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λοκρών»
προϋπολογισμό 319.488,0 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (396.165,12 ευρώ με Φ.Π.Α.).

−         *Πρόσκληση ΑΤ14:* ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» κατατέθηκε την
13.04.2021 (αριθμ. πρωτ. 6585) η πρόταση «Ανέγερση διδύμων τοπόσημων
μνημείων αναπαράστασης της Επανάστασης 1821 και αισθητική αναβάθμιση του
περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Ελευθερίας Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών»  με
προϋπολογισμό 250.000,0 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (310.000,0 ευρώ με Φ.Π.Α.).

Ήδη έχει ενταχθεί η πρόταση με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακών
Υδρομετρητών και Συστήματος Αυτόματης Καταμέτρησης του Δήμου Λοκρών» και
αναμένουμε να ενταχθούν από τις υπόλοιπες όσες θα εγκρίνει το πρόγραμμα.

Επίσης, μεταφέρθηκαν από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»:

−         το έργο «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού στην κτηματική
περιφέρεια ΔΚ Αταλάντης στη Θέση Μακεδόνικα» που έχει ενταχθεί στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού ποσού μετά την έκπτωση 359.832,39 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α.. (446.192,16 ευρώ με Φ.Π.Α.),

–          το έργο «Αναβάθμιση υποδομών Συστημάτων Υδροδότησης Δήμου
Λοκρών» που έχει ενταχθεί και συμβασιοποιηθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
συνολικού ποσού 2.655.823,22 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (3.149.671,22 ευρώ με
Φ.Π.Α.),

–          το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Αταλάντης –
παραλιακών οικισμών κόλπου Αταλάντης» που έχει ενταχθεί και συμβασιοποιηθεί
στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού ποσού συνολικού ποσού 2.296.250 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. (2.847.350,0 ευρώ με Φ.Π.Α.),

Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, οι συνεργάτες του Δήμου και του Δημάρχου
Λοκρών παρά το μικρό χρονικό διάστημα, τις πολλαπλές παράλληλες δεσμεύσεις
και την υποστελέχωση υπερέβαλαν εαυτόν καταθέτοντας αιτήσεις χρηματοδότησης
και προετοιμάζοντας το έδαφος για την υλοποίηση τους με μοναδικό στόχο την
αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Ο Δήμαρχος, Αθανάσιος Ζεκεντές και η Δημοτική Αρχή ευχαριστούν όλους όσους
συνέβαλαν στην προσπάθεια και θα συνεχίσουν την προσπάθεια διασφάλισης των
αναγκαίων και ικανών προϋποθέσεων για το Δήμο που μας αξίζει.

Δες και αυτο:

Ο Κοσμος μιλησε: Δημαρχος και παλι ο Κος Αθανασιος Ζεκεντες (αποτελεσματα)
Οι δημότες βλέπουν και γνωρίζουν και όταν πρέπει τιμωρούν.
Δε θα δοθούν κατευθυντήριες γραμμές ,γιατί πιστεύουμε στην ελεύθερη κρίση των πολιτών
Η Κα Μαιτα Γιαννοπουλου υποχειριο του Κου Λιολιου ? Μαζευει ψηφους ?
Νικολαος Λιολιος: Ευχαριστώ όλους τους Δημότες που μας τίμησαν με την ψήφο τους
Θ. Ζεκεντές στον Λαμία Fm1: «Οι πολίτες θα αποφασίσουν» (Ηχητικο)
Δήλωση για τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των Δημοτικών Εκλογών στο Δήμο Λοκρών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Mάιτα Γιαννοπούλου Υποψήφια Δήμαρχος Λοκρών
Αποτελεσματα δημοτικων εκλογων Δημου Λοκρων Α Κυριακη
Από την πρώτη Κυριακή θα προσεγγίσουμε τους δημότες μας και το 43% θα είναι εφικτό
Ανηθικος πολεμος απο ΛΟΚΡΙΔΑ 2028 στην παραταξη του Κου ΛΙΟΛΙΟΥ
Ζεκεντες πρωτος και με μεγαλη διαφορα στον Εξαρχο....Περιπατος οι εκλογες 70%+
Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση του ιστότοπού μας είναι: http://lokridadaily.eu.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, καθώς και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση email σας (ονομάζεται επίσης κατακερματισμός) μπορεί να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δείτε εάν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar είναι διαθέσιμη εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να κατεβάσουν και να εξαγάγουν τυχόν δεδομένα τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμες επικοινωνίας

Μπισκότα

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για τη διευκόλυνσή σας, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώνετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήνετε άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα χρόνο. Εάν επισκεφτείτε τη σελίδα σύνδεσής μας, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν συνδέεστε, θα ρυθμίσουμε επίσης πολλά cookies για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης σας. Τα cookie σύνδεσης διαρκούν δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε "Remember Me", η σύνδεσή σας θα διατηρηθεί για δύο εβδομάδες. Εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα αφαιρεθούν. Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και απλώς υποδεικνύει το αναγνωριστικό ανάρτησης του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης είχε επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookie, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

Analytics

Με ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ' αόριστον. Αυτό γίνεται για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε τυχόν επακόλουθα σχόλια αυτόματα αντί να τα κρατάμε σε μια ουρά εποπτείας. Για τους χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπό μας (εάν υπάρχουν), αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά στοιχεία που παρέχουν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (εκτός που δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του ιστότοπου μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Πού στέλνουμε τα δεδομένα σας

Τα σχόλια των επισκεπτών μπορούν να ελεγχθούν μέσω μιας αυτοματοποιημένης υπηρεσίας ανίχνευσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Επιπλέον πληροφορίες

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Ποιες διαδικασίες παραβίασης δεδομένων εφαρμόζουμε

Από ποιους τρίτους λαμβάνουμε δεδομένα

Τι αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και/ή δημιουργία προφίλ κάνουμε με τα δεδομένα χρήστη

Ρυθμιστικές απαιτήσεις γνωστοποίησης του κλάδου

Save settings
Cookies settings
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!