Κριθαρι 0,14€/κιλο Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χαλβατζά και στη Βιοτεχνία «Ζωοτροφές Οιχαλίας»

Η Βιοτεχνία «Ζωοτροφές Οιχαλίας» παρέχει την δυνατότητα προκαταβολής στους παραγωγούς στα 0,18 ευρώ για το σκληρό σιτάρι, στα 0,12 λεπτά προκαταβολή για το μαλακό σιτάρι και στα 0,12 ευρώ για την βρώμη. Στο κριθάρι η τιμή έχει κλειστή και ανέρχεται στα 0,14 ευρώ το κιλό

Επί ποδός βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι υπεύθυνοι της Βιοτεχνίας «Ζωοτροφές Οιχαλίας» για την συγκέντρωση σιτηρών. Ήδη ο αλωνισμός άρχισε και η Βιοτεχνία δηλώνει πανέτοιμοι για να παραλάβει τα αγροτικά προϊόντα εξυπηρετώντας παραγωγούς και κτηνοτρόφους.

Οι παραλαβές γίνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας στις εγκαταστάσεις της Βιοτεχνίας στην Οιχαλία.

Η Βιοτεχνία «Ζωοτροφές Οιχαλίας» παρέχουν την δυνατότητα προκαταβολής στους παραγωγούς στα 0,18 ευρώ για το σκληρό σιτάρι και στα 0,12 ευρώ για την βρώμη. Στο κριθάρι η τιμή έχει κλειστή και ανέρχεται στα 0,14 ευρώ τοι κιλό.

Ακόμη ο παραγωγός-κτηνοτρόφος έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει το προϊόν για λογαριασμό για λογαριασμό του και να το πουλήσει όποτε αυτός επιθυμεί.