Θ.ΖΕΚΕΝΤΕΣ: διάψευση των ψευδών ισχυρισμών του Ν. Λίολιου για τις ανεμογεννήτριες

Με επίσημα στοιχεία η διάψευση των ψευδών ισχυρισμών του Ν. Λίολιου για τις ανεμογεννήτριες στο Μάζι Μαλεσίνας
Η σημερινή δημοτική αρχή Λοκρών από την ανάληψη των καθηκόντων της έχει τηρήσει απόλυτα τις νόμιμες διαδικασίες και έχει εισάγει σε διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών όλες τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σε όλες τις περιπτώσεις έχει υιοθετήσει τις θέσεις των τοπικών κοινωνιών και συμβουλίων.
Στη συνεδρίαση Νο 6/2021 της 16ης Ιουνίου 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών εισήχθη για γνωμοδότηση η από 31.05.21 «Εντολή προς δημοσίευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)» της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 43,4 ΜW της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ» στις θέσεις «Καλογριά – Μύτικας» των Δήμων Λοκρών και Λεβαδέων στους Ν.Φθιώτιδας και Ν. Βοιωτίας αντίστοιχα», διάρκειας διαβούλευσης ενός μηνός.
Προηγήθηκε διαβούλευση στο Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Εξάρχου, στο οποίο παραβρέθηκα ως Δήμαρχος Λοκρών και αφού ενημέρωσα τους κατοίκους για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις δεσμεύτηκα να στηρίξω την απόφαση της Κοινότητας στις γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβούλιου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας πως η τελική έγκριση λαμβάνεται από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Το Τοπικό Συμβούλιο Εξάρχου γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία αρνητικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά σύμφωνα με την εισήγηση μου, η οποία ήταν προσωπική μου δέσμευση απέναντι στους κατοίκους του Εξάρχου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών γνωμοδότησε εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας του ενός μηνός. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησαν και τοποθετήθηκαν τόσο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εξάρχου όσο και ο εκπρόσωπος της επενδύτριας εταιρείας ύστερα από την επιθυμία τους, όπως άλλωστε είχαν αναφαίρετο δικαίωμα. Η αντιπολίτευση δείχνοντας για μια ακόμη φορά τον τρόπο αντίληψης της για την ελευθερία της διαβούλευσης κατηγόρησε τη δημοτική αρχή πως κακώς έδωσε δικαίωμα λόγου στην εταιρεία.
Ακολούθησε μια πλήρως ψευδή ανακοίνωση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Νίκου Λίολιου στην οποία διαστρέβλωνε πλήρως τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούσε την εντύπωση πως η δημοτική αρχή είναι θετική στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στον Έξαρχο. Η δημοτική αρχή σέβεται απόλυτα την επιθυμία των τοπικών αρχών και υιοθετεί τις θέσεις τους.
Ωστόσο, το βαρύ ολίσθημα της ανακοίνωσης του κ. Νίκου Λίολιου είναι πως κατηγόρησε τη σημερινή δημοτική αρχή για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στη Μαλεσίνα και την αδειοδότηση των ανεμογεννητριών στο Μάζι Μαλεσίνας.
Είναι γνωστό σε όλους πως οι ανεμογεννήτριες στη Μαλεσίνα έλαβαν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις επί των ημερών της δημοτικής αρχής του κ. Νίκου Λιόλιου.
Αξίζει όμως να μάθουν όλοι οι δημότες Λοκρών το μέγεθος του ψεύδους και της υποκρισίας της ανακοίνωσης του κ. Νίκου Λιόλιου στην περίπτωση των ανεμογεννητριών στο Μάζι Μαλεσίνας.
Στις 26 Ιουλίου 2012 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξέδωσε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 686/2012: «Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW στη θέση «Ερημιά», της ∆ημοτικής Ενότητας Μαλεσίνης, του ∆ήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ-ΕΡΗΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Η εταιρεία κατέθεσε στο Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας τη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33 ΜW της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΗΜΙΑ ΕΠΕ” στη θέση «Ερημιά» του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας», η οποία με το έγγραφο 39/3328/11-01-2019 της ζήτησε γνωμοδότηση από την Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Στις 28.02.2019 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωσε τη διαβούλευση για γνωμοδότηση επί της μελέτης με κοινοποίηση στο Δήμο Λοκρών και δημοσίευση σε τρείς τοπικές εφημερίδες στις οποίες ο Δήμος Λοκρών είναι συνδρομητής (και στις τρεις!), διάρκειας ενός μηνός.
Σε κοινή ραδιοφωνική συνέντευξη και ύστερα από ερώτηση μου γιατί δεν έγινε διαβούλευση για το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών ο τότε Δήμαρχος κ. Νίκος Λιόλιος δήλωσε πως δεν είχε λάβει γνώση ο Δήμος Λοκρών για τη διαβούλευση. Παρατίθεται συνημμένο το έγγραφο με το οποίο προκύπτει πως ο Δήμος Λοκρών ήταν αποδέκτης, όπως επίσης οι τοπικές εφημερίδες. Είναι ξεκάθαρο πως ο κ. Νίκος Λιόλιος απέκρυψε το σχετικό έγγραφό και δεν το έθεσε προς διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο ως όφειλε.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το πρακτικό 3/21-6-2019 συνεδρίασης της γνωμοδότησε θετικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33 ΜW της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΗΜΙΑ ΕΠΕ” στη θέση «Ερημιά» του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας».
Κατά συνέπεια το σύνολο της διαδικασίας γνωμοδότησης υλοποιήθηκε στη διάρκεια της θητείας του κ. Νίκου Λιόλιου και το αποτέλεσμα της ήταν θετικό για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Κατά συνέπεια αποκλειστικός υπεύθυνος για να ενημερώσει τους κατοίκους του Μαζίου Μαλεσίνας για τις ανεμογεννήτριες που θα τοποθετηθούν στο χωριό τους είναι ο κ. Νίκος Λιόλιος.
Το ψέμα έχει κοντά πόδια και ο λαϊκισμός της παλιάς πολιτικής σχολής δεν πείθει πλέον κανέναν. Ως δημοτική αρχή συνεχίζουμε να λέμε αλήθειες και μόνο αλήθειες και να διορθώνουμε μέρα με τη μέρα τα προβλήματα που μας κληρονόμησε η ανυπαρξία της προηγούμενης δημοτικής αρχής.
Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει. Προχωράμε μπροστά ως δύναμη δημιουργίας για το Δήμο μας!
Θανάσης Ζεκεντές
Δήμαρχος Λοκρών
Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση του ιστότοπού μας είναι: http://lokridadaily.eu.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, καθώς και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση email σας (ονομάζεται επίσης κατακερματισμός) μπορεί να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δείτε εάν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar είναι διαθέσιμη εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να κατεβάσουν και να εξαγάγουν τυχόν δεδομένα τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμες επικοινωνίας

Μπισκότα

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για τη διευκόλυνσή σας, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώνετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήνετε άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα χρόνο. Εάν επισκεφτείτε τη σελίδα σύνδεσής μας, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν συνδέεστε, θα ρυθμίσουμε επίσης πολλά cookies για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης σας. Τα cookie σύνδεσης διαρκούν δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε "Remember Me", η σύνδεσή σας θα διατηρηθεί για δύο εβδομάδες. Εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα αφαιρεθούν. Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και απλώς υποδεικνύει το αναγνωριστικό ανάρτησης του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης είχε επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookie, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

Analytics

Με ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ' αόριστον. Αυτό γίνεται για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε τυχόν επακόλουθα σχόλια αυτόματα αντί να τα κρατάμε σε μια ουρά εποπτείας. Για τους χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπό μας (εάν υπάρχουν), αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά στοιχεία που παρέχουν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (εκτός που δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του ιστότοπου μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Πού στέλνουμε τα δεδομένα σας

Τα σχόλια των επισκεπτών μπορούν να ελεγχθούν μέσω μιας αυτοματοποιημένης υπηρεσίας ανίχνευσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Επιπλέον πληροφορίες

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Ποιες διαδικασίες παραβίασης δεδομένων εφαρμόζουμε

Από ποιους τρίτους λαμβάνουμε δεδομένα

Τι αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και/ή δημιουργία προφίλ κάνουμε με τα δεδομένα χρήστη

Ρυθμιστικές απαιτήσεις γνωστοποίησης του κλάδου

Save settings
Cookies settings