Εργασίες σε δρόμους στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών

Ολοκληρώνονται εργασίες σε δρόμους στο χωριό Καλαπόδι, κοντά στην Αταλάντη και ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Θανάσης Ζεκεντές μετέβει προκειμένου να τις επιθεωρήσει. Η Δημοτική Αρχή διαφαίνεται ότι δίνει το παρών στα χωριά του Δήμου και εξυπηρετεί τις ανάγκες που έχουν στο βαθμό που είναι εφικτό.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος:

“Σήμερα επισκέφθηκα το Δημοτικό Διαμέρισμα Καλαποδίου του Δήμου Λοκρών και επιθεώρησα τις εργασίες αποκατάστασης τμήματος της εσωτερικής οδοποιίας, καθώς επίσης και τις εργασίες επιδιόρθωσης βλάβης στο αντλιοστάσιο.
Οι υποδομές και η επάρκεια υδροδότησης είναι βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής αρχής προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα.
Ο στόχος μας “Λοκρίδα για όλους” παραμένει οδηγός για το έργο μας που αναπτύσσεται με σταθερά βήματα!”