Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
Τοπικα

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ:Για το τι γίνεται με τα ιχθυοτροφεία..

Επειδή δέχομαι τηλεφωνήματα για το τι γίνεται με τα ιχθυοτροφεία, θέλω να σας κάνω την παρακάτω ενημέρωση, αναρτώντας μέρος των αποφάσεων και επισυνάπτοντας ολόκληρες τις αποφάσεις από το Τοπικό Συμβούλιο Αταλάντης, Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών, Περιφερειακού συμβουλίου και τη διαμαρτυρία του συλλόγου Θεολόγου :
1ον Απόφαση τοπικού συμβουλίου Αταλάντης
—————————————–
Πρόταση του Προέδρου
“1. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε σύσταση περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στο Δ. Λοκρών
2. Η απόφασή μας να έχει δεσμευτικό και όχι γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού μελέτησε την σχετική
νομοθεσία, τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
– Γνωμοδοτεί αρνητικά σε οποιαδήποτε σύσταση περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στο Δ. Λοκρών.
– Να σταλεί επιστολή και η απόφαση του Τοπικού Συμβούλιου στους
Συλλόγους για ενημέρωση και για την κινητοποίηση των πολιτών όταν
συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
– Η απόφαση να έχει δεσμευτικό και όχι γνωμοδοτικό χαρακτήρα.”
2ον Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών
—————————————–
Πρόταση δημάρχου
“Συνοψίζοντας, προτείνω στο Δ.Σ. τη θετική γνωμοδότηση στη σύσταση της Π.Ο.Α.Υ. και την αρνητική γνώμη στην
επέκταση των υδατοκαλλιεργειών.”
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία)
Το Δ.Σ. Λοκρών, γνωμοδοτεί θετικά, με την υφιστάμενη κατάσταση σε έκταση των ιχθυοτροφικών μονάδων, δηλαδή χωρίς καμία επέκταση των ιχθυοτροφικών μονάδων, στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Α.12 (Λάρυμνα – Σκορπονέρια) και Α.13. (Αταλάντη Φθιώτιδας) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
με Φορέα Λειτουργίας την “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ Α.Ε.”, με τον
διακριτικό τίτλο “ΕΤ.ΑΝ.ΥΔΑ.Λ. Α.Ε.”. Απορρίπτει το σενάριο της επέκτασης των ιχθυοτροφικών μονάδων.
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ.:
Α. Λουκάς (Πρόεδρος ∆.Σ.), Μ. Τζανακάκη, Μ. Παπανικολάου, Χ. Καλλής, Π.Καπουκίνης, Π.∆άρα, Έ. Κυριάκου, Ν. Σωτήρχου , Κ. Μπακανδρίτσος, Β.Σίµου-Παλαιολόγου, Γ. Γουρνάς
Κατά της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ.:
Ι.Μπονόβας, Α. Καραµίντζιος, Μ. Γιαννοπούλου, Ν. Ανεστάκος, Ν.Λιόλιος, Α.Θεοχάρης , ∆.Τσοχαντάρης, Ι. Κούρος, Κ.Σούλιας, Θ. Καρατράντος, Χ. Λυγδής.
Λευκό ψήφισε ο ∆.Σ. Κος Κ.Ντέλιος
3ον Απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου
—————————————–
Πρόταση Περιφερειάρχη
…Κλείνοντας με την τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ανέφερε:
«… Έχοντας πει όλα αυτά και ακούγοντας και μερικώς εισακούγοντας ή ολικώς ενδεχομένως και
την πρόταση της Πατρίδας μας η Στερεά που εξέφρασε ο Νίκος ο Μπέτσιος, προτείνουμε την
έγκριση της εισήγησης για ίδρυση της ΠΟΑΥ, με την σημείωση να ληφθεί μέριμνα… σε επίπεδο
αδειοδοτικών υπηρεσιών πια να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε το μέγεθος της επέκτασης να μην
προκαλεί δυσανάλογα μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να προστατευτεί η παράκτια αλιεία
και οι παρακείμενες λοιπές χρήσεις. Με αυτή τη διατύπωση προτείνουμε το σώμα να ψηφίσει το
συγκεκριμένο θέμα.»
Kατά πλειοψηφία, με είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και οκτώ (😎 κατά, εγκρίνει τα
όσα διαλαμβάνονται στο Έντυπο Δ10 (Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Περιφερειακού Συμβουλίου) και εκφράζει θετική γνώμη επί της μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την
οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Α.12 (Λάρυμνα – Σκορπονέρια) και
Α.13. (Αταλάντη Φθιώτιδας) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Φορέα Λειτουργίας την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ Α.Ε.»,
με τον διακριτικό τίτλο «ΕΤ.ΑΝ.ΥΔΑ.Λ. Α.Ε.» σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την Υπηρεσία, και με την προσθήκη να
ελεγχθεί το μέγεθος της επέκτασης ούτως ώστε να μην προκαλεί δυσανάλογα μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να προστατευθεί η παράκτια αλιεία και οι
λοιπές παρακείμενες χρήσεις .
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Επιμένουμε στην καρδιά
της Ελλάδας».
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Στερεά… Υπεροχής!».
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά».
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Στερεάς Ελλάδας»
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά», κ.
Αντώνιος Βούλγαρης.
Υπέρ ψήφισε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Δούρος.
Υπέρ ψήφισε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόφορος Αχινιώτης
Διευκρινήσεις
—————————————–
1ον Στο δημοτικό συμβούλιο είχαν προσκληθεί οι σύλλογοι Εμπορικός, Επαγγελματιών και ο σύλλογος Σκάλας (ο οποίος αν και προσκλήθηκε, δεν παρεβρέθηκε)
2ον Επειδή υπήρξε ισοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο, η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ. μετράει διπλή……… Επομένως τα συμπεράσματα δικά σας…..

Δες και αυτο:

Και σημερα θα μιλησουμε για την λασπη και την ανηθικοτητα μερικων..............
Βίντεο-ντοκουμέντο: Γoνείς στη Λαμία ξuλoκόπnσαν μαθnτές που έδεıραν τα παιδιά τους
Ανακοινωση του προεδρου τοπικης κοινοτητας Εξαρχου Αθανασιου Σανιδα
Λαμία: Προφυλακιστέοι οι Ρομά που λήστεψαν και ξυλοκόπησαν πρατηριούχο καυσίμων
Κακοκαιρία Elias: Σφοδρά χτυπήθηκαν πολλές περιοχές της Φθιώτιδας
Απειλες για ξυλοδαρμο στον ιδιοκτητη του Lokridadaily
Ερχεται κατοχικη φτωχεια στην Λοκριδα..Και γενικα σε ολη την υπαιθρο
Δημος Λοκρων: Ενημέρωση για την ποιότητα νερού της Αρκίτσας (Ηχητικο)
Αιφνίδιος θάνατος νεαρού άνδρα ηλικίας 40 ετών στις Λιβανάτες
Υπερβολικα χλωρια στο νερο της Λιβανατας και του Εξαρχου και οχι μονο..
Αρσενικό στο νερό της Αρκιτσας - Ποιος απεκρυπτε τα νουμερα?
Οι παπαδες εχουν ξεφυγει..Βοηθεια θελουν οι πληγεντες οχι διαβασμα...ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση του ιστότοπού μας είναι: http://lokridadaily.eu.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, καθώς και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση email σας (ονομάζεται επίσης κατακερματισμός) μπορεί να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δείτε εάν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar είναι διαθέσιμη εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να κατεβάσουν και να εξαγάγουν τυχόν δεδομένα τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμες επικοινωνίας

Μπισκότα

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για τη διευκόλυνσή σας, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώνετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήνετε άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα χρόνο. Εάν επισκεφτείτε τη σελίδα σύνδεσής μας, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν συνδέεστε, θα ρυθμίσουμε επίσης πολλά cookies για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης σας. Τα cookie σύνδεσης διαρκούν δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε "Remember Me", η σύνδεσή σας θα διατηρηθεί για δύο εβδομάδες. Εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα αφαιρεθούν. Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και απλώς υποδεικνύει το αναγνωριστικό ανάρτησης του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης είχε επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookie, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

Analytics

Με ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ' αόριστον. Αυτό γίνεται για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε τυχόν επακόλουθα σχόλια αυτόματα αντί να τα κρατάμε σε μια ουρά εποπτείας. Για τους χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπό μας (εάν υπάρχουν), αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά στοιχεία που παρέχουν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (εκτός που δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του ιστότοπου μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Πού στέλνουμε τα δεδομένα σας

Τα σχόλια των επισκεπτών μπορούν να ελεγχθούν μέσω μιας αυτοματοποιημένης υπηρεσίας ανίχνευσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Επιπλέον πληροφορίες

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Ποιες διαδικασίες παραβίασης δεδομένων εφαρμόζουμε

Από ποιους τρίτους λαμβάνουμε δεδομένα

Τι αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και/ή δημιουργία προφίλ κάνουμε με τα δεδομένα χρήστη

Ρυθμιστικές απαιτήσεις γνωστοποίησης του κλάδου

Save settings
Cookies settings